Azara, s.r.o.

Chceme upozornit našich zákazníkov, že ceny na stránkach NIE SÚ aktuálne!
Dostupnosť sortimentu je problematická.

Pre cenovú ponuku nás, prosím, kontaktujte.

Filter OF-07 MF

Filter OF-07 MF
hmotnosť:265 g
priemer:110 mm
výška:78 mm
certifikované:EN 14387:2004+A1:2008
závitobj. číslo
Rd (40x1/7“)1790
OZ (40x4)2790
Ochranný filter zaisťuje ochranu dýchacích orgánov proti pevným a kvapalným časticiam, aerosólom, dráždivým sprejom (OC), dymotvorným látkam, rádioaktívnemu spadu, vysoko toxickým časticiam, bojovým biologickým prostriedkom, plesňam, baktériám, vírusom, toxínom, dráždivým, dusivým, pľuzgierotvorným, nervovoparalytickým, všeobecne jedovatým a psychoaktívnym látkam, brómbenzylkyanidu (CA), chlóracetofenónu (CN), CS, CR, CN, CNC, CNS, CA látkam, organickým zlúčeninám arzénu CLARK I (DA), CLARK II (DC), adamsitu (DM), difenyldichlórarzénu (DA), etyldichlórarzénu (ED), metyldichlórarzénu (MD), yperitu (H), sírnemu yperitu (HD), T-yperitu, Q-yperitu, dusíkovým yperitom (HN1, HN2, HN3), lewisitu (L), zmesovému yperitu (H-L), fosgén oxímu (CX), fosgénu (CG), difosgénu (DP), chlórpikrínu (PS), kyanovodíku (AC), chlórkyanu (CK), arzenovodíku (AS), G-látkam: sarínu (GB), cyklosinu (GF), somanu (GD), tabunu (GA), IVA (GV), V-látkam: VX, VR, VE, amitonu VG, VM, organickým rozpúšťadlám s bodom varu nad 65°C, anorganickým látkam, kyslým plynom, amoniaku, amínom, benzénu, toluénu, vinylchloridu, fluóru, fluorovodíku, oxidom síry, organickým zlúčeninám fosforu, kyseline chlóroctovej, dusičnej, aldehydom, zmesiam anorganických kyselín a pod.
Trieda filtra Skúška na prienik častíc Maximálny prienik skúšobného aerosólu v %
EN 3) Filter AVEC 4)
P3D Chlorid sodný 0,05 0,0002 - 0,05
Parafínový olej 0,05 0,02 - 0,05
Typ a trieda Skúšobný plyn Doba prieniku za skúšobných podmienok v minútach Koncentrácia skúšobného plynu vo vzduchu pri prietoku 30 l/min Prieniková koncentrácia Dynamická sorpčná kapacita filtra (DSK) v gramoch
EN 1) Filter AVEC 2) obj. v % mg/l ml/m3 EN 1) Filter AVEC 2)
A2 Cyklohexán C6H12 35 38 0,5 17,5 10 18,375 19,950
B2 Chlór Cl2 20 28 0,5 15 0,5 9,000 12,600
Sulfán H2S 40 >60 0,5 7,1 10 8,520 >15,500
Kyanovodík HCN 25 42 0,5 5,6 10 4,200 7,056
E1 Oxid siričitý SO2 20 >60 0,1 2,7 5 1,620 >4,860
SX Chlórkyan ClCN 20 32 0,25 6,28 0,5 3,768 6,029
Chlórpikrín Cl3CNO2 20 32 0,5 33,55 0,5 20,130 32,208
Fosgén COCl2 20 30 0,5 20,24 0,5 12,144 18,216

1) Podľa normy EN 14387. 2) Doba prieniku a dynamická sorpčná kapacita (DSK) filtra je laboratórna hodnota platná za štandardných podmienok. Neurčuje možnú dobu pri praktickom používaní filtra. Táto možná doba používania filtra sa môže líšiť od nameranej doby prieniku o kladnú aj zápornú odchýlku v závislosti na podmienkach používania. 3) Podľa normy EN 143:2000 pri prietoku 95 l/min. 4) Pri prietoku 95 l/min.

Skladovanie: filter je možné v originálnom balení dlhodobo skladovať po dobu 20 rokov pri teplotách od -5°C do +30°C
23.7 €
bez dph
!! pri väčších odberoch alebo pre predajcov zľavy !!
Máte otázky ohľadom tohto produktu?


Meno

e-mail

Telefón


Vaša otázka


Neváhajte sa nás opýtať!